คณะกรรมาธิการการเดิมพันหลับไปที่ blue dragon

Posted on

” จากที่หุ้นส่วน Leigh Day Nichola Marshall ตรวจทานข้อสรุปของ blue dragon จะมีหน้าที่สำคัญในความท้าตามกฎหมายของ บริษัท ในนามของลูกค้าดรรชนีบอลซึ่งคนจำนวนไม่น้อยสูญเสีย

เงินเป็นพันๆเนื่องด้วยการลดน้อยลงของเงินโบนัส blue dragon “เวลาที่มันเป็นวันแรกสำหรับการสอบสวนของพวกเราในนามของคนหลายพันผู้ที่สูญเสียเงินมีปริศนาที่แท้จังซึ่งจะต้องตอบสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดรรชนีบอลรวมทั้งสิ่งที่คณะกรรมาธิการการเดิมพันรู้เรื่องกิจกรรมของดรรชนีบอล”

จอมพล ให้ความเห็น blue dragon เหตุการณ์ดูเหมือนจะสะท้อนการล่มสลายของลุ่นของแอดดิสันทั้งโลกในก.พ.ของปีที่ผ่านมาซึ่งยังมองเห็นเอกสารสิทธิ์…